Мета та завдання

Основною метою відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізбкої області є реалізація в місті державної політики в галузі культури, мистецтв і туризму, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, що проживають на території міста Мелітополя, а також охорона культурної спадщини.

Основними завданнями відділу є:
• Реалізація державної політики у сфері культури і мистецтв, музейної та бібліотечної справи, кінематографії, охорони культурної спадщини, туризму, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігій та захисту прав національних меншин, що проживають на території м. Мелітополя.
• Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів.
• Забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина.
• Реалізація прав осіб, які належать до національних меншин, що проживають на території м. Мелітополя.
• Сприяння: відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин.
• Захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму та охорони культурної спадщини.
• Загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту.
• Зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань.
• Участь у розробленні та виконанні регіональних та міських програм розвитку культури, туризму, охорони культурної спадщини, підтримки розвитку культур національних меншин.