Презентація краєзнавчої збірки «Історико-культурні та природні пам’ятки Мелітопольського району»

Презентація краєзнавчої збірки «Історико-культурні та
природні пам’ятки Мелітопольського району»

27 листопада о 10:00 в мелітопольському міському краєзнавчому музеї відбулась презентація книги, що вже має власну історію. З 2009 по 2016 рік на базі районного методоб’єднання учителів історії та правознавства здійснювався колективний проект шкіл Мелітопольського РВО зі створення краєзнавчої збірки «Історико-культурні, археологічні і природні пам’ятки Мелітопольського району».
У березні 2016 р. збірка побачила світ у вигляді книжки завдяки гранту, що виділив на потреби авторського колективу відомий в районі підпри-ємець директор ПП «Раса» Анатолій Олександрович Раков. Через декілька місяців книга була перевидана вдруге.
У 2019 році той самий спонсор – А.О. Раков запропонував перевидати книгу ще раз. Авторський колектив вирішив скористатися нагодою і про-довжити проект, підготувавши 3-тє видання – виправлене й доповнене.
Проект здійснювався в умовах доброзичливої підтримки з боку керів-ництва Мелітопольського райвідділу освіти – тодішньої завідуючої рай-відділу освіти Безбородих Т.М. та завідуючої районним методкабінетом Карташової М.Є. — та директора ММКМ Ібрагімової Л.Р. Методист РМК М.І. Назаренкодопомогла скоординувати зусилля авторів. Безпосередню роботу з обробки та систематизації матеріалів, що поступили зі шкіл, здій-снював автор проекту Чухраєнко О.А., якому допомагала творча група (редакційна колегія) у складі Ландарь О.О., Панкової О.В., Хавер Н.П. Ко-жен з них відповідав за певний напрямок – північ району, схід, південь, захід. Учитель інформатики Романенко Р.Ю. створив новий макет обкла-динки.
У проекті були задіяні вчителі історії, або вчителі, що цікавляться крає-знавством, керівники гуртків позашкільних закладів, бібліотекарі та мелі-топольські краєзнавці. До своєї роботи вони залучали як співавторів або помічників учнів, колег, представників сільської громади. Описанню під-лягали такі об’єкти (що збереглися і не збереглися): братські могили, архі-тектурні споруди, археологічні пам’ятки, музеї, об’єкти природно-заповідного фонду тощо.
У подальших планах творчої групи проекту передбачається створення електронного альбому на вищевказану тему. Можлива й розробка факуль-тативного навчального курсу з однойменною назвою.
В цілому, робота над проектом завершилася успіхом. В ній взяли уч-асть 60 авторів, із них 37 учителів, представників 25 шкіл району, 1 учитель – представник міських шкіл та 16 учнів-активістів краєзнавчих гуртків та вихованців Малої академії наук. Описані 123 пам’ятки, що знаходяться на території 26 сіл Мелітопольського району.
Презентацію підготував науковий співробітник ММКМ Чухраєнко О.А.