Конкурс на заміщення вакантної посади директора Дитячої школи мистецтв

Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади директора Дитячої школи мистецтв відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області

Місце знаходження Дитячої школи мистецтв відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі – Школа): бульвар 30-річчя Перемоги, 7А, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72318.

Найменування посади та умови оплати праці: директор Школи, посадовий оклад відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 в чинній редакції.

Кваліфікаційні вимоги до керівника мистецької школи: у конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають вищу освіту, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора мистецької школи.

Для участі у конкурсі претенденти на вакантну посаду директора Школи подають такі документи:

— заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» написану власноруч (приклад заяви);

— автобіографію, та/ або резюме (за вибором учасника конкурсу);

— копію документа, що посвідчує особу;

— копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

— копію документа про вищу освіту;

— копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент подання документів;

— мотиваційний лист, складений у довільній формі;

— стратегію (перспективний план) розвитку Школи на 6 років, складену(ий) у довільній формі.

Претендент на вакантну посаду керівника Школи може подати інші документи, які підтверджуватимуть професійні та/або моральні якості.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

Конкурс на заміщення посади директора Школи відбудеться 06 вересня 2019 року в відділі культури Мелітопольської міської ради Запорізької області, майдан Перемоги, 4 каб. 38 за результатами:

— публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку Школи (до 5 хвилин), а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії.

Документи надавати особисто або поштовим відправленням з описом вкладення до відділу культури Мелітопольської міської ради Запорізької області за поштовою адресою: 72312, м. Мелітополь, майдан Перемоги, 4 каб. 4 та надсилати в електронному вигляді на електронну адресу culture@mlt.gov.ua

Строк приймання документів: документи на участь у конкурсі приймаються з 25.07.2019 року до 17:00 год. 23.08.2019 року включно.

Відповідальна особа: Клименко Ірина Володимирівна (0619) 42-25-52,

e-mail: culture@mlt.gov.ua