Конкурс літературно-художніх і краєзнавчих праць місцевих авторів

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Конкурс літературно-художніх і краєзнавчих праць місцевих авторів

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Конкурс літературно-художніх і краєзнавчих праць місцевих авторів (далі Конкурс) проводиться відділом культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі відділ культури) з метою підтримки творчості місцевих авторів та популяризації книги в житті громади.

 

1.2.    Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет, який затверджено наказом начальника відділу культури ММР ЗО.

1.3.     Організація та проведення Конкурсу здійснюється коштом міського бюджету.

 

 1. УМОВИ, ТЕРМІН І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1.   Для участі в Конкурсі необхідно подати такі документи:

 • заявка на участь у Конкурсі за формою згідно з додатком до Положення (додається);
 • копію документа, який засвідчує особу автора;
 • рукопис, макет або сигнальний примірник видання, яке подається на Конкурс;
 • синопсис (обсяг до 2-х сторінок).

2.2.  Автор подає особисто або надсилає рукопис, макет або сигнальний примірник до Центральної міської бібліотеки ім. М.Ю. Лермонтова за адресою: майдан Перемоги, 1, місто Мелітополь, Запорізька область, 72312.

2.3.   Праця подається в друкованому та електронному вигляді у форматах DOC, PDF, RTF.

2.4.  Твори для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку обов’язково подаються з ілюстраціями.

2.5.   Прийом заявок на Конкурс триває з 1 березня 2019 року до 1 cерпня 2019 року включно.

2.6.  Розгляд та рекомендація праць до участі в Конкурсі, визначення його переможців здійснюються Конкурсною комісією, склад якої формується з фахівців у галузях літературознавства, мовознавства, освіти, культури та затверджується наказом начальника відділу культури.

2.7.   Конкурсна комісія розглядає та підтримує тільки ті праці, які подано вчасно з повним пакетом документів.

2.8.  До участі в Конкурсі не допускаються:

 • особи, які не виконали умови Конкурсу;
 • праці, у яких виявлено факти порушення авторських прав;
 • праці, авторами яких є члени Конкурсної комісії.

2.9.  Конкурсна комісія має такі повноваження:

 • приймати, розглядати заявки та рекомендувати праці до участі в Конкурсі;
 • здійснювати експертизу праць відповідно до встановлених критеріїв;
 • визначати переможців Конкурсу.

2.10.  Переможці Конкурсу визначаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії.

2.11.   Конкурсна комісія визначає трьох переможців у кожній номінації. Комісія має право не визначати переможців у номінації, якщо подані на Конкурс праці не відповідають вимогам розділу 3 Положення.

2.12.   Рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом, який передається до відділу культури.

 1. НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАЦЬ

3.1.    До участі в Конкурсі допускаються:

 • автори праць, які є мешканцями міста Мелітополя і мають відповідну реєстрацію (як виняток, автори праць, які не є мешканцями міста Мелітополя, але їхні праці мають цінність для місцевої громади);
 • творчі спілки та громадські некомерційні організації міста Мелітополя.

3.2Заявку на участь у Конкурсі можуть подавати лише громадяни, які досягли повнолітнього віку.

3.3.    До участі в Конкурсі допускаються праці, які не видавалися раніше окремою книгою і не публікувалися в часописах та в мережі Інтернет у повному обсязі. У збірках окремих авторів (мала проза чи драматичні твори) відсоток неопублікованих творів має становити не менше 70, а в поетичних збірках – 50.

3.4.    До розгляду не приймаються:

 • рекламно-довідкова література;
 • збірники конференцій, наукові вісники тощо;
 • твори, які:
  • спонукають до насилля;
  • принижують честь і гідність людини;
  • містять антиукраїнську пропаганду;
  • не відповідають нормам літературної мови.

3.5 Конкурс проводиться в таких номінаціях:

 • художня література;
 • краєзнавча література.

3.6.    До участі в Конкурсі заявник може подавати лише одну працю.

3.7.    Праці оцінюються за такими критеріями:

 • літературно-художня і/або краєзнавча цінність для міста Мелітополя і/або регіону;
 • інформативна, інтелектуальна, історична, наукова, пізнавальна значущість для громади;
 • сприяння патріотичному та полікультурному вихованню населення;
 • сприяння розвиткові української національної культури, примноженню духовних надбань, утвердженню національної ідеї;
 • розширення читацьких інтересів та формування естетичних смаків;
 • оригінальність;
 • професійний рівень, індивідуальний стиль;
 • якість ілюстративного матеріалу.
 1. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

4.1.  Нагорода за перемогу в Конкурсі становить:

 • 10 тисяч гривень – за перше місце у відповідній номінації;
 • 9 тисяч гривень – за друге місце у відповідній номінації;
 • 8 тисяч гривень – за третє місце у відповідній номінації.

4.2. У разі відсутності переможця (переможців) Конкурсу в одній із номінацій кошти, визначені для переможця (переможців) цієї номінації нікому не передаються.

4.3.  Офіційне рішення Конкурсної комісії буде оголошено впродовж двох місяців після закінчення прийому заявок та опубліковано на сайті відділу культури.

4.4.  Кошти на видання книг перераховуються підприємству, установі або організації, що надаватиме відповідні поліграфічні послуги.

4.5.  Книжкова продукція, яка видана за кошти міського бюджету, переходить у розпорядження відділу культури ММР ЗО.

 

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1.  Організаційний комітет Конкурсу забезпечує захист персональних даних учасника від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них відповідно до чинного законодавства України.

5.2.  Організаційний комітет залишає за собою право на свій розсуд в односторонньому порядку припинити або призупинити проведення Конкурсу, змінити його правила з обов’язковим оприлюдненням таких змін у мережі Інтернет.

5.3.  Організаційний комітет Конкурсу має право залучати третіх осіб для повного та/або часткового виконання зобов’язань за цим Положенням.

5.4.  Організаційний комітет не несе відповідальності у випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор або інші обставини), які можуть вплинути на терміни проведення Конкурсу або виконання інших умов, пов’язаних із проведенням Конкурсу.

5.5.  Конкурсна комісія забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення переможців Конкурсу.

5.6.  Результати Конкурсу є остаточними та оскарженню не підлягають.

Заявка